2012-05-01 20:42 #0 av: Niklas

xType för Mac OS X är gratis. Det är en förkortare i samma anda som bland annat TextExpander

Skriver jag "txnj" skriver programmet min standardhälsningsfras och namn, exempelvis i mejl och brev. Skriver jag "txhtml" skriver programmet stommen till ett html-dokument och placerar markören innanför <title>-koderna. Och så vidare. Det sparar mycket tid för all text jag upprepar ofta. Många brev kan jag besvara med några få förkortningar.

xType för OS X