2012-05-27 16:22 #0 av: Niklas

Skriv eller kopiera in nedanstående i ett Terminalfänster och tryck Enter:

defaults write com.apple.Dock showhidden -bool YES

Gör därefter samma sak med det här:

killall Dock

Nu kommer dock.ikoner för öppna program att se ut som vanligt, medan ikoner förstängda program är lite genomskinliga.

Vill du ändra tillbaks gör du samma sak igen men ersätter YES med NO i första raden.