2012-05-28 18:59 #0 av: Niklas

Tycker du att Spotlight saknar en del funktioner? EasyFind för Mac OS X är snabb, använder inte så mycket minne och kan bland annat använda Wildcards och booleska operatorer (AND, OR med flera) vid sökningar. Dessutom kan den hitta filer inuti paket och dolda filer.

Appen är gratis i Mac App Store:

EasyFind för Mac OS X