2012-05-31 10:03 #0 av: Niklas

Programmet sitter i menyraden lätt tillgängligt när du behöver det. Det kan synkas med iCloud så att du har tillgång till noteringarna från alla dina Macar.

Scrawl för Mac OS X