2012-06-11 13:10 #0 av: Niklas

Behöver du ett verktyg för att dela eller sammanfoga pdf-filer kan du anvönda det här programmet.

PDF Toolkit för Mac OS X