2012-06-15 08:54 #0 av: Niklas

"Java för OS X 2012-004 förbättrar säkerheten, tillförlitligheten och kompatibiliteten genom att uppdatera Java SE 6 till 1.6.0_33."

Klicka på Apple-symbolen i menyn och välj Programuppdatering...