2012-07-01 20:34 #0 av: Niklas

Om du har ett tangentbord med funktioner för att justera ljudvolym och ljusstyrka kan du hålla in Alt-knappen samtidigt som du trycker på någon av de knapparna. Då öppnas skärminställningar, ljudinställningar respektive tangentbordsinställningar.